Predmeti

NIM2
Naučno-istraživački modul 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

--

Angažovani predavači: