Predmeti

FPRNP1IN
Informatika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

Ideja ovog predmeta podrazumijeva osposobljavanje studenta za primjenu poslovnih softvera koji se najčešće koriste.

Ovaj predmet obuhvata rad sa jednostavnim informacionim alatima za poslovne aplikacije kao što su: Word, Excel i Power Point.

Angažovani predavači: