Predmeti

MAT3G_ANALIZA1
Analiza 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

.

Angažovani predavači: