Predmeti

FPRNP1IN
Informatika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

Ideja ovog predmeta podrazumijeva osposobljavanje studenta za primjenu poslovnih softvera koji se najčešće koriste.

Ovaj predmet obuhvata rad sa jednostavnim informacionim alatima za poslovne aplikacije kao što su: Word, Excel i Power Point.

Angažovani predavači: