Predmeti

MAT3G_ANALIZA2
Analiza 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

.

Angažovani predavači: