Predmeti

MAT_GEOM
Geometrija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

.

Angažovani predavači: