Predmeti

FPRN1PP
Praktična psihofilozofija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Geodezija - Geodezija

.

Angažovani predavači: