Predmeti

FPRN1PP
Praktična psihofilozofija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Geodezija - Geoinformatika

.

Angažovani predavači: