Predmeti

FPRN2MVS
Matematička vjerovatnoća i statistika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Modul: Geodezija - Geoinformatika

: Studenti stiču znanja o osnovnim pojmovima teorije vjerovatnoće i statistike

Angažovani predavači: