Predmeti

NIM4
Naučno-istraživački modul 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 1+1
Modul: Geodezija - Geodezija

--

Angažovani predavači: