Predmeti

FPRN3PRO_GIS
Projektovanje GIS i Web GIS

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Geodezija - Geoinformatika

 Sticanje naprednih znanja i vještina vezanih za publikovanje i distribuciju geoinformacija korišćenjem GIS i Web tehnologija

Angažovani predavači: