Predmeti

FPNER1LA
Linearna algebra

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: