Predmeti

FPRN2KP
Kognitivna Psihologija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Primijenjena psihologija

Da studenti nauče osnovne elemente raznih kognitivnih procesa i shvate njihovu važnost u svakodnevnom funkcionisanju ljudi. Da se studenti upoznaju sa neurološkim i antropološkim osnovama kognitivnih funkcija, kao i principima primjene kognitivne psihologije u novim domenima kao što je veštaćka inteligencija.

Angažovani predavači: