Predmeti

FPNER3DT
Digitalna transformacija

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Digitalna transformacija i upravljanje informacionim tehnologijama obuhvata pitanja planiranja, realizacije nabavke, instalacije, implementacije, ekploatacije, održavanja i unapredjivanja, kao i analize efikasnosti i efektivnosti informacionih sistema. Ovaj predmet suštinski adresira veoma aktuelnu tematiku digitalne transformacije koja se bavi uključivanjem digitalnih tehnologija u sve aspekte biznisa čime se u osnovi mijenja način vođenja i realizacije preduzeća, osnosno načina na koji se kreira nova vrijednost i isporučuje prema krajnjim korisnicima. Razmatraju se IT projekti i procesi u kontekstu savremenih IT tehnologija. Predmet daje osnovu za razumijevanje upravljanja informacionim tehnlogijama u kontekstu kreiranja komparativne prednosti i kreiranja inovativnih rješenja. Kroz prizmu upravljanja informacionim tehnologijama, u predmetu se razmatraju elementi IT infrastrukture, upravljanje IT infrastrukturom i uslugama, unapređivanje poslovnih procesa, elektronsko poslovanje, poslovne komunikacije i kolaboraciju, kao i razvoj, nabavku i nadogradnju informacionih sistema. Posebno se razmatraju izazovi i strategije vezane za upravljanje i korišćenje informacionih tehnologija u poslovnom okruženju.

Angažovani predavači: