Predmeti

FPRN_BAZE
Baze podataka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Opis

Angažovani predavači: