Predmeti

FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Opis

Angažovani predavači: