Predmeti

FPNER4ME
Medicinska elektronika

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opos

Angažovani predavači: