Predmeti

MAT_DIFJED
Diferencijalne jednačine

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

Diferencijalne jednačine su moćan alat u modelovanju brojnih fenomena, pojava i procesa u različitim naučnim poljima – fizici, biologiji, hemiji, tehnologiji, inženjerskim disiplinama,
poljoprivredi i dr. Glavna ideja ovog predmeta jeste da studenti steknu teorijska i praktična znanja i veštine iz odabranih oblasti običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina, upoznaju se sa širokim spektrom mogućnosti primena diferencijalnih jednačina i osposobe da samostalno kreiraju matematičke modele zasnovane na diferencijalnim jednačinama.

Angažovani predavači: