Predmeti

MAT_NUM
Numerička analiza

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

.

Angažovani predavači: