Predmeti

MAT_INOVMOD
Inovativno modeliranje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+0
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: