Predmeti

MAT_SLUPROC
Slučajni procesi

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+3
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: