Predmeti

FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: