Predmeti

FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: