Predmeti

FPNER4ST
Savremene tehnologije

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: