Predmeti

FPNER4EE
Energetska elektronika

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+2
Smjer: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: