Predmeti

FPNER3ER3
Ekonomija i razvoj III

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 0
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Modul: Elektrotehnika i računarstvo
 

Angažovani predavači: