Predmeti

FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: