Predmeti

FPRN_BAZE
Baze podataka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: