Predmeti

FPNER3U
Umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: