Predmeti

NIM5
Naučno-istraživački modul 5

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

--

Angažovani predavači: