Predmeti

MAT_ANAL2
Analiza 2

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: