Predmeti

FPRN_BAZE
Baze podataka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Matematika

Opis

Angažovani predavači: