Predmeti

MAT_VJEROV
Vjerovatnoća

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Matematika

.

Angažovani predavači: