Predmeti

MAT_UMJET
Umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Matematika

.

Angažovani predavači: