Predmeti

FPRN2PA
Programiranje i algoritmi

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Modul: Geodezija

Upoznati studente s osnovama računara i programskih jezika. Obratiće se pažnja na proceduralno programiranje u nekom od programskih jezika. Razvijanje algoritamskog načina razmišljanja i riješavanja problema. U okviru vježbi se savladavaju osnovne tehnike pisanja koda, prevođenja, debagovanja programskog koda i riješavaju se elementarni i složeniji algoritamski problemi

Angažovani predavači: