Predmeti

FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Modul: Geodezija

Opis

Angažovani predavači: