Predmeti

NIM3
Naučno-istraživački modul 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 1+1
Modul: Primijenjena psihologija

--

Angažovani predavači: