Predmeti

FPRNP3UM
Umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Modul: Primijenjena psihologija

Ideja izučavanja predmeta je da se kroz upoznavanje sa istorijskim okvirom, karakteristikama i razvojem velikih umjetničkih pravaca u cilju boljeg razumijevanja šireg konteksta umjetnosti, dizajna i drugih umjetničkih disciplina studentima ukaže na značaj okolnosti i uticaja sredine na kreativnost i rađanje ideja.

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti/kinje će moći da prepoznaju osnovne karakteristike dominantnih umjetničkih pravaca kroz istoriju i biće u mogućnosti da interpretiraju vezu i značaj umjetnosti i drugih oblasti života u određenim fazama razvoja civilizacije.

Angažovani predavači: