Predmeti

FPRNP2SJ4
Strani jezik 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Primijenjena psihologija

Studenti imaju mogućnost da uče niz stranih jezika: engleski, njemački, španski, italijanski, ruski, turski i kineski.

Shodno članu 7, stav 3, Ugovora o studiranju, da bi diplomirao student mora da savlada Engleski jezik na višem srednjem nivou (B2 evropski standard), a drugi strani jezik na nižem srednjem nivou (A2).

Angažovani predavači: