Predmeti

NIM1
Naučno-istraživački modul

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 1+1
Modul: Primijenjena psihologija

--

Angažovani predavači: