Predmeti

MAT_DPJ
Diferencijalne i parcijalne jednačine

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: