Predmeti

MAT_NUM
Numerička analiza

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: