Predmeti

FPRNEIR2
Ekonomija i razvoj 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Matematika

Novi izborni predmet pod nazivom NO NORMAL.

Angažovani predavači: