Predmeti

MAT_FINMAT
Finansijska matematika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Matematika

.

Angažovani predavači: