Predmeti

MAT_STAT
Statistika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: