Predmeti

MAT_PROJ
Istraživački projekat: programiranje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: