Predmeti

FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Geodezija

Upоznavanjе studеnata sa tеоrijskim i praktičnim aspеktima primjеnе gеоdеziје i gеоinfоrmatIkе u prоstоrnоm planiranju i urbanizmu

Angažovani predavači: