Predmeti

NIM6
Naučno-istraživački modul 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 1+1
Modul: Geodezija

--

Angažovani predavači: