Predmeti

FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Geodezija

Novi izborni predmet iz edicije More Than No Normal.

Angažovani predavači: