Predmeti

FPRN1PP
Praktična psihofilozofija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 0
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

.

Angažovani predavači: